In het kader van het ICOM-project werd internationale betrokkenheid gezien als bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Belangstelling tonen voor internationaal nieuws
 • Op de hoogte zijn van internationale gebeurtenissen
 • Internationaal zelfbeeld
 • Een eigen mening vormen over internationale of maatschappelijke onderwerpen
 • Een eigen mening uiten over internationale of maatschappelijke onderwerpen
 • Maatschappelijke betrokkenheid op nationaal niveau
 • Maatschappelijke betrokkenheid op internnationaal niveau
 • Bewuste consumptie
 • Lidmaatschap van maatschappelijk betrokken organisaties
 • Donorschap van maatschappelijk betrokken organisaties
 • Vrijwilligerschap van maatschappelijk betrokken organisaties

Deze eigenschappen zijn bevraagd door een in het kader van het project opgestelde vragenlijst van 31 vragen. Daarbij peilden steeds meerdere vragen naar dezelfde eigenschap. Van deze vragen werd het gemiddelde genomen als beste indicator voor het onderliggende construct.

Twee voorbeelden van een vraag naar ‘Belangstelling tonen voor internationaal nieuws’
zijn:

 • Ik volg het nieuws over internationale gebeurtenissen, via (nieuws-)uitzendingen op tv, het internet of de krant, zowel via binnenlandse als buitenlandse media.
 • Ik volg het nieuws over Europese politiek, via (nieuws-)uitzendingen op tv, het internet of de krant, zowel via binnenlandse als buitenlandse media.

Twee voorbeelden van een vraag naar Internationaal zelfbeeld zijn:

 • Ik voel mij Europeaan.
 • Ik ben een wereldburger.

De gebruikte vragenlijst is op te vragen door een mail te sturen naar een van de leden van de projectgroep.

casino metropol casino maxi