De Interculturele competentiewijzer is een test naar interculturele competentie, ontwikkeld door CIMIC. Het meet de volgende aspecten van interculturele competentie:

 • Interculturele ontvankelijkheid
 • Intercultureel aanpassingsvermogen
 • Interculturele veerkracht
 • Interculturele kennisverwerving
 • Interculturele zelfkennis
 • Interculturele communicatieve vaardigheden
 • Multiperspectiviteit
 • Interculturele relationele competentie
 • Interculturele conflicthantering

In de test moeten studenten aangeven in hoeverre zij deze competentie beheersen, aan de hand van concrete vragen. Enkele voorbeeldvragen zijn:

In interculturele omgevingen, interacties of gesprekken

 • slaag ik er meestal niet in om aan mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond duidelijk te maken wat voor mij toelaatbaar is en wat niet.
 • vermijd ik zo veel mogelijk botsingen want ik houd niet van onbekende of onverwachte situaties.
 • ben ik bereid om me tijdelijk aan te passen aan de gewoonten en gebruiken van de andere.
 • heeft je persoonlijke en culturele geschiedenis je gevormd tot wie je nu bent.

De respondent kon op de voorgelegde uitspraken reageren door een keuze te maken uit vier verschillende antwoordcategorieën gaande van ‘helemaal niet van toepassing’ (1) tot ‘helemaal van toepassing’ (4).

Aan de hand van hun antwoorden wordt hun score op de negen competenties berekend. Deze scores worden omgezet in vier verschillende niveaus: beginner, basis, doorgroei, expert.

Meer informatie over dit instrument is te vinden op onder andere het Handboek internationalisering van Flanders knowledge area.

casino metropol casino maxi