Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek binnen het OOF ICOM-project clusteren we de leereffecten van internationalisering in vijf domeinen:

Het gaat hier niet enkel om competenties, die zgn. ‘exclusief’ zijn voor internationalisering in het hoger onderwijs. Sommige competenties zullen ook op niet-geïnternationaliseerde manieren aangescherpt worden. Aan de andere kant zal internationalisering in het hoger onderwijs ongetwijfeld ook andere competenties verstevigen bij studenten, zoals bijv. ICT-vaardigheden. Voor de identificatie van de ICOM-velden baseren we ons op hetgeen het vaakst en meest uitdrukkelijk voorkomt in beleidsteksten en de academische literatuur. Vandaar dat we met nadruk wijzen op de uitgangsvraag van dit project: “Welke competenties worden voornamelijk aangescherpt door internationaliseringsinitiatieven in hoger onderwijsopleidingen?” Wanneer we spreken van ICOMs, ligt deze vraag aan de basis van het werk omtrent internationale competenties.

Hieronder vindt u het holistisch ICOM-kader van de vijf internationale competentievelden zoals gedefinieerd in het OOF ICOM-project. Dit document beschrijft de integratie van de vijf velden en de verhouding ertussen. Het biedt een kader aan hoger onderwijsopleidingen om na te denken omtrent het formuleren en integreren van internationale competenties in hun programma´s.

Wij vertalen deze vijf velden binnen het project in een reeks concrete competenties om aan de slag te gaan met onderzoek naar leereffecten en naar de integratie van ICOMs in hoger onderwijscurricula. Deze internationale competenties zijn zeker niet de enige, echte internationale competenties: opleidingen kunnen de ICOM-velden uit het holistisch kader naar eigen goeddunken specifiëren in competenties of leeruitkomsten al naargelang de specifieke context van hun discipline en opleiding.

Hieronder vindt u de literatuurlijst met referenties die we hanteerden voor dit project en waarop u zich kan baseren om verder aan de slag te gaan met de integratie van ICOMs in uw curriculum.
De lijst met onze competenties bevindt zich eveneens hieronder.


Holistisch Kader ICOM
pdf ICOMsholistischkader.pdf (26/01/2014 12:15 ♦ 652 kB)
pdf List of ICOMs .pdf (23/10/2014 17:38 ♦ 577 kB)
Literatuurlijst ICOM-project
pdf Literatuurlijst ICOM.pdf (26/01/2014 12:28 ♦ 377 kB)
Oplijsting ICOMs
pdf Lijst ICOMs jan14.pdf (04/01/2014 15:32 ♦ 456 kB)
casino metropol casino maxi