Het tweede luik van dit OOF ICOM-project streeft naar een instrument om hoger onderwijsopleidingen te ondersteunen in hun zelf-evaluatie van de internationale dimensie op het niveau van hun curriculum.

We beogen hoger onderwijsopleidingen in Vlaanderen te ondersteunen in het integreren van internationale leeruitkomsten volgens het ICOM-model in hun programma. Dit begint volgens ons bij een onderzoek naar het draagvlak in het docententeam en naar wat er inmiddels in het curriculum vervat zit aan internationale leeruitkomsten.

We gaan aan de slag met het ICOM-kader om een instrument te ontwerpen voor een nulmeting van het curriculum van een opleiding.

Kwaliteiten van deze ICOM-instrumenten:

 • Toegankelijkheid: het instrument spreekt opleidingen aan om hun curriculum te onderzoeken naar integratie van de ICOMs omdat het niet veel tijd vraagt en de vragen eenvoudig zijn; verder zijn de resultaten zijn eenvoudig te interpreteren en visueel ondersteund
 • Aanzetten tot reflectie en debat binnen een opleidingsteam over internationale leerresultaten in het curriculum binnen de context van de opleiding en het beroepsveld
 • Inspireren voor acties en ontwikkeling van initiatieven en visies in de toekomst om internationalisering in het curriculum voor alle studenten in te kantelen
 • Gericht zijn op de vijf gedefinieerde ICOM-velden

Wat bieden we niet?

We stellen geen uitgebreid instrument voor dat (deels) herhaalt wat de instrumenten voor internationalisering van bijv. de Bologna-experts of de NVAO in een opleiding nagaan.

Wat willen we wel?

We bieden twee instrumenten die voornamelijk de integratie van internationale leeruitkomsten volgens het ICOM-model in het curriculum onderzoeken. We willen hiermee een aanvulling zijn op de bestaande uitgebreide instrumenten, vooral voor:

 • de volgende items van Bologna-experten (1)
  • Er is zorg voor de kwaliteit van de internationaal georiënteerde activiteiten in de instelling / opleiding
  • Internationale / interculturele competenties maken deel uit van de beoogde leerresultaten van de opleiding en zijn dan ook terug te vinden in de beschrijving van het curriculum
  • Er zijn aantoonbare I@H-activiteiten (zowel in het curriculum/onderwijs als op de campus) ingebouwd die bijdragen tot het behalen van internationale/interculturele competenties
  • De instelling ondersteunt taalontwikkeling bij haar studenten
 • de volgende descriptoren uit het NVAO-kader voor de assessment van Internationalisering (2):
  • Learning outcomes: the intended international and intercultural learning outcomes defined by the programme are a clear reflection of its vision on internationalisation
  • Student assessment: the methods that are used for the assessment of students are suitable for measuring the achievement of the intended international and intercultural learning outcomes
  • Graduate achievement: the programme can demonstrate that the intended international and intercultural learning outcomes are achieved by its graduates
  • Teaching and learning: Curriculum: the content and structure of the curriculum enable the achievement of the intended international and intercultural learning outcomes
  • Teaching methods: the teaching methods enable the achievement of the intended international and intercultural learning outcomes

Meer informatie over de instrumenten? Klik op de knop in het menu of op de links hieronder.

Een voorbeeld van een verslag van een zero-assessment omtrent ICOMs in het currciulum van een opleiding vindt u onderaan de pagina.

____________________________________________________________________________________________

(1) http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/descriptoren-internationalisering-hoger-onderwijs-bologna-experten-2009-2011
(2) http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskader_BKK_Internationalisation_14-11-2011.pdf

casino metropol casino maxi