Bij studenten werden aan het begin van het academiejaar en aan het eind van het academiejaar vragenlijsten afgenomen om zicht te krijgen op hun beheersing van vreemde talen, interculturele competentie, internationale betrokkenheid en persoonlijke groei. De gebruikte vragenlijsten waren:

Daarnaast werden enkele controlevragen gesteld, zoals naar eerdere internationale ervaring (zowel in het kader van studie als privé), onderwijsinstelling en opleiding.

casino metropol casino maxi