Wat betreft persoonlijke groei is er een duidelijke trend dat de uitwisselingsstudenten aan het eind van het academiejaar het hoogst scoren op de verschillende subdomeinen. Dit is te zien op onderstaande Afbeelding 1 (N = 1536).

De invloed van een langdurige uitwisseling op de verschillende subdomeinen kan onderzocht worden door de invloed van langdurige uitwisseling tijdens het academiejaar te berekenen op het resultaat van het tweede meetmoment, terwijl wordt gecontroleerd voor het eerste meetmoment. Dit is gebeurd voor de studenten die beide meetmomenten hebben ingevuld (N = 236) Dit effect is significant voor Sociale en communicatieve vaardigheden en Openheid.

De effectmeting

Afbeelding 1. Persoonlijke groei. Het groene balkje is de score van studenten aan het begin van het academiejaar die zeggen niet op uitwisseling te zullen gaan. Blauw betreft studenten getest aan het begin van het academiejaar die zeggen wel op uitwisseling te gaan. Geel en paars zijn studenten die getest zijn aan het eind van het academiejaar (geel: thuisblijver, paars: uitwisselingsstudent).

Ook voor internationale betrokkenheid is er een trend waaruit blijkt dat aan het einde van het academiejaar de erasmusstudenten het hoogst scoren voor de verschillende subdomeinen. Dit is te zien op onderstaande Afbeelding 2 (N = 1536).

De invloed van een langdurige uitwisseling op de verschillende subdomeinen kan onderzocht worden door de invloed van langdurige uitwisseling tijdens het academiejaar te berekenen op het resultaat van het tweede meetmoment, terwijl wordt gecontroleerd voor het eerste meetmoment. Dit is gebeurd voor de studenten die beide meetmomenten hebben ingevuld (N = 236) Dit effect is significant voor Internationaal zelfbeeld, en randsignificant voor bewuste consumptie.

De effectmeting

Afbeelding 2. Internationale betrokkenheid. Het groene balkje is de score van studenten aan het begin van het academiejaar die zeggen niet op uitwisseling te zullen gaan. Blauw betreft studenten getest aan het begin van het academiejaar die zeggen wel op uitwisseling te gaan. Geel en paars zijn studenten die getest zijn aan het eind van het academiejaar (geel: thuisblijver, paars: uitwisselingsstudent).

Informatie over de voor- en nameting wat betreft interculturele competentie is te vinden in het onderstaande document Vergelijking FASE 1 en 2 IC_JS22sept13.docx.

Wat betreft taalvaardigheid blijkt dat studenten zich na hun studentenuitwisseling hoger inschalen op de CEFR-niveaus dan de thuisblijvers. Dit blijkt onder andere uit Afbeelding 3, waar de resultaten voor luistervaardigheid worden weergegeven. Hieruit blijkt dat de uitwisselingsstudenten aan het eind van het academiejaar zichzelf significant hoger inschalen dan de andere groepen. Er valt ook op dat relatief veel uitwisselingsstudenten zichzelf inschalen in categorie C2, welk niveau doorgaans alleen door moedertaalsprekers wordt behaald. Dit is een indicatie dat de studenten de beheersing van deze vaardigheid mogelijk overschatten. Verder onderzoek, door gevalideerde testen naar (Engelse-)taalbeheersing is hier aangewezen.

De effectmeting

Afbeelding 3.


Hier vindt u het rapport over de leereffecten voor de interculturele competentie
word Vergelijking FASE 1 en 2 IC_JS22sept13.docx (31/10/2013 15:58 ♦ 36 kB)
casino metropol casino maxi