Good Practices

 

UC Leuven-Limburg (UC Limburg)


Sociaalagogisch Werk-Orthopedagogie en Lerarenopleiding


Doelgroep De studenten SAW en de studenten Lerarenopleiding die wensen deel te nemen aan een activiteit die kadert in de Zuidwerking van de Katholieke Hogeschool Limburg.

Deze studenten engageren zich deel te nemen aan het CDSL-project, waarvan er twee versies bestaan: de lange met een verblijf van 4 maanden, en de korte, die zich richt op studenten die deelnemen aan een inleefstage, waarbij er voorbereide projecten worden uitgevoerd. CDSL staat voor Community Development through Service Learning.

Op dit ogenblik zijn de besprekingen bezig met het departement Gezondheidszorg, die ook zullen participeren.
Activiteiten Studenten die aan CDSL deelnemen bereiden zich voor in een departementsgrenzen overschrijdende module die in het eerste semester loopt. In het tweede semester verblijven ze in het Zuiden voor hun activiteiten.

De studenten hebben vier opdrachten in het Zuiden.
1. Ze brengen hun professionele expertise mee - ze lopen stage in de projecten die de KHLim met de lokale partners organiseert. Het is zelfs zo dat ze op meerder plaatsen en in verschillende omgevingen aan de slag gaan.
2. De studenten doen in de voorbereidende module een actieonderzoek waarbij ze tegelijkertijd een specifiek project uitwerken dat ze eenmaal ter plaatse zullen uitvoeren.
3. De studenten nemen in het Zuiden deel aan gemeenschapsactiviteiten, wat vaak resulteert in het deelnemen aan activiteiten zoals awarenesscampagnes, organiseren van specifieke activiteiten, enz.
4. De studenten bespreken samen met de lokale partners in het Zuiden hun noden en hun oplossingen, en op basis van die analyse worden vervolgprojecten in het volgend jaar gedefinieerd.

De studenten die deelnemen aan de korte versie bereiden eveneens een project voor dat ze ter plaatse in Marokko of Tanzania uitvoeren, naast hun werk tijdens de inleefstage.
Overige Op dit ogenblik wordt er gespecialiseerd in het domein 'Zorg in Onderwijs'. In de toekomst wordt dat uitgebreid
In de voorbereidende module in het eerste semester komen studenten samen van verschillende opleidingen. Ze leren er met elkaar werken en er wordt geÔnvesteerd in het voorbereiden op het verwerven van internationale competenties. Daarin zit leren samenwerken in teamverband, omgaan met culturen, taalvoorbereiding, het durven opnemen van engagementen in gemeenschapsopbouw en in het opnemen van actief burgerschap in hun engagement. Ze worden ook voorbereid op de verschillen in hun vakdomein zoals ze die zullen ervaren in het Zuiden.

De projecten die de KHLim organiseert vinden plaats in Marokko en Tanzania (korte versie) en Zuid-Afrika, Congo en Suriname (lange versie). Er loopt ook een CDSL-project in RoemeniŽ en er wordt gekeken of er in EthiopiŽ en BoliviŽ kan worden gewerkt

In CDSL gaan we uit van de kennis, ervaring en reŽle noden van de lokale partners in het Zuiden. We gaan uit van hun sterktepunten en we versterken die. Dat creŽert vertrouwen bij de partners, en een context van geloofwaardigheid voor onze studenten.
De samenwerking gaat ook wederzijds, waarbij we de lokale partners naar BelgiŽ laten komen zodat ze kunnen zien waar de studenten vandaan komen en om inspiratie op te doen.

Een erg speciaal aspect is dat de studenten niet enkel interdisciplinair als team werken. Door de gezamenlijke voorbereidingsmodule en de interdiscipliarire teams leren de studenten ook transdisciplinair werken. Dat uit zich ook in hun activiteiten in het Zuiden, en de afgestudeerde studenten getuigen dat dit specifieke resultaat heel erg verrijkend is.

Taalvaardigheid

een tekst schrijven in een andere taal studenten krijgen van studenten leraenopleiding lessen in het Engels en frans
een vreemde taal spreken Engels en Frans, speciale lessen die verzorgd worden door studenten lerarenopleiding BASO
gesproken tekst in een vreemde taal kunnen begrijpen
een tekst geschreven in een andere taal begrijpen

Interculturele competentie

culturele zelfkennis
culturele flexibiliteit
culturele veerkracht
culturele ontvankelijkheid
culturele kennis
culturele relationele competentie
culturele communicatieve competentie
culturele conflicthantering
multiperspectiviteit

Global engagement

zich internationaal oriŽnteren
een eigen mening vormen over maatschappelijke of internationale onderwerpen
een eigen mening uiten over maatschappelijke of internationale onderwerpen
maatschappelijke betrokkenheid tonen

Persoonlijke groei

zelfstandig functioneren
samenwerken en netwerken
zelfvertrouwen hebben
zich flexibel opstellen
andere perspectieven onderzoeken
creativiteit tonen
een duidelijk toekomstbeeld hebben
zich handhaven in stressvolle situaties

Internationale vakkennis

zijn vakgebied in een internationale context kunnen plaatsen
de cultuurgebondenheid van zijn discipline zien
kennis hebben van de beroepsuitoefening in andere landen
internationale organisaties relevant voor de discipline kennen

[ 2014 ]
casino metropol casino maxi