In de zoektocht naar welke competenties aangescherpt worden door internationaliseringsinitiatieven in het hoger onderwijs, identificeren we een veld van competenties dat wij hier benoemen als 'persoonlijke groei'. Hoewel deze competenties geenszins exclusief zijn voor internationalisering in het hoger onderwijs, gaan we er in dit project niet om heen om dit te integreren binnen het ICOM-kader. In de literatuur omtrent mobiliteit en internationalisering binnen het hoger onderwijs treffen we immers heel wat persoonlijkheidstrekken als essentiële leereffecten bij studenten aan. Na een uitgebreide literatuurstudie van beleidsdocumenten zowel als academische literatuur bakenen we 'persoonlijke groei' aan de hand volgende componenten af: zelfstandigheid, samenwerken en netwerken, zelfvertrouwen, flexibiliteit, openheid, creativiteit, een duidelijk toekomstbeeld en emotionele stabiliteit.

Binnen dit ICOM-project operationaliseren we het veld 'persoonlijke groei' als volgt:

zelfstandig functioneren

De student voert op zijn werk en/of stage op een zelfstandige manier zijn taken uit

samenwerken en netwerken De student legt in werkgerelateerde settings gemakkelijk contact met collega’s, cliënten en andere stakeholders, kan duidelijk communiceren en functioneert in teamverband.
zelfvertrouwen hebben De student durft verantwoordelijkheid te dragen en gaat uitdagingen op zijn werk of stage aan op basis van een realistisch inzicht in het eigen kunnen
zich flexibel opstellen De student wijkt indien nodig af van zijn planning en speelt in op onverwachte gebeurtenissen
andere perspectieven onderzoeken De student staat open voor alternatieve ideeën en meningen, onderzoekt deze en weegt de waarde van deze perspectieven af.
creativiteit tonen De student bedenkt innovatieve oplossingen voor problemen die zich tijdens het werk of de stage stellen
een duidelijk toekomstbeeld hebben De student heeft een duidelijk beeld van toekomstige studie- of werkkeuzes op basis van een realistisch inzicht in eigen mogelijkheden en interesses
zich handhaven in stressvolle situaties In stressvolle werkgerelateerde situaties heeft de student voldoende draagkracht en copingsvaardigheden om ofwel zijn professioneel handelen te handhaven ofwel gepaste ondersteuning te zoeken.

Een onderbouwde analyse van het ICOM-veld 'persoonlijke groei' vindt u in het Handboek Internationalisering van Flanders Knowledge Area.

casino metropol casino maxi