De vierde cluster van internationale competentie betreft de actieve maatschappelijke betrokkenheid van studenten op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Er bestaat een zeer groot en heterogeen onderzoeksveld waarbij een waaier aan termen gebruikt wordt om de betrokkenheid van de burgers bij de maatschappij te beschrijven, zoals social and civic competence, civic engagement, active citizenship, cosmopolitan citizenship, global citizenship, global competence, global civics of global engagement. Het OOF ICOM-project spreekt in navolging van Paige et al. (1) over global engagement, wat we in het Nederlands vertalen als internationale betrokkenheid.

Binnen dit ICOM-project operationaliseren we het veld 'internationale betrokkenheid' als volgt:

zich internationaal oriënteren De student kan lokale gebeurtenissen en handelswijzen plaatsen in een internationale context door de internationale consequenties van lokale gebeurtenissen en de invloed van een internationale of Europese context op deze lokale situaties aan te geven.
een eigen mening vormen over maatschappelijke of internationale onderwerpen De student vormt een gefundeerde mening over internationale maatschappelijke en/of politieke vraagstukken.
een eigen mening uiten over maatschappelijke of internationale onderwerpen De student formuleert en communiceert zijn mening over internationale maatschappelijke en/of politieke vraagstukken op een duidelijke en overtuigende manier.
maatschappelijke betrokkenheid tonen De student ziet in hoe hij persoonlijk op een positieve manier kan bijdragen aan de maatschappij en de oplossing van internationale vraagstukken, en handelt daarnaar (hetzij individueel, hetzij in het kader van een maatschappelijk betrokken organisatie).Een onderbouwde analyse van het ICOM-veld 'internationale betrokkenheid' vindt u in het Handboek Internationalisering van Flanders Knowledge Area.

______________________________________________________________________________________________

(1) Paige, R. M., Fry, G. W., Stallman, E. M., Josić, J., & Jon, J.-E. (2009). Study abroad for global engagement: the long-term impact of mobility experiences. Intercultural Education, 20, Supplement 1, 29-44. doi: 10.1080/14675980903370847

casino metropol casino maxi